Producenci
Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Zakupów, zwany dalej Regulaminem, jest integralną częścią strony internetowej Sprzedającego i umożliwia składanie zamówień na oferowane produkty.
 2. Właścicielem Regulaminu jest: Melloni Group Bożena Mieleńczuk". z siedzibą w Nowogardzie , ul. Gen.J.Bema 14A, NIP: 856 144 31 30 , tel.  512 255 589, adres email: biuro@mhfeed.pl, zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Regulamin jest integralną częścią zamówienia składanego przez Klienta. Klient składając zamówienie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Towary dostępne na stronie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 - poprzez formularz, email lub telefonicznie na nr dostępny na stronie internetowej.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest emailem lub telefonicznie. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta .

 

 • Rodzaje płatności

 

 1. W zależności od wartości zamówienia, klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. Przelew- wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który otrzymasz w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie rozpoczynamy realizację. Przesłanie potwierdzenia wpłaty na maila biuro@mhfeed.pl pozwoli na szybszą realizacje i wysyłkę zamówienia.
  2. Ceny przesyłek określone są przy każdym produkcie.
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę
 2. Operatorem płatności jest Auto Pay S. A. 
 3. Typy obsługiwanych kart płatniczych: 
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Master Card
  4. Master Card Electronic
  5. Maestro

W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcje dokonane przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego

 • Wysyłka towaru

 

 1. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firm wysyłkowych. 
 2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowania należności na rachunku bankowym. 
 • Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać go na adres: Gryf-Vet, ul., Zakładowa 1, 72-100 Goleniów towar wraz z wskazaniem niezgodności.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga przebadania w niezależnym akredytowanym laboratorium, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez niego wyników badania.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a w szczególności powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Gryf-Vet, ul., Zakładowa 1, 72-100 Goleniów
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedawca sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 • Ochrona prywatności

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

 • Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez jego zgody.

 

 • Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl